Calendario Italia U18 2008-2009 StampaBezier, 27.08.2011 FRANCIA - ITALIA 26 - 6
Le Pontet, Stade Fargues, 10.12.2011
FRANCIA "B" - SEL. ACCAD. ZONALI FIR
13 - 3
Badia Polesine, 18.02.2012
ITALIA - IRLANDA 17 - 11
San Bartolo a Cintoia, 14.02.2012
SEL. ITALIANA "A" - JAPAN SCHOOL 20 - 15
Livorno, 18.03.2012
SEL. ITALIANA U18 - JAPAN SCHOOL U19 19 - 15